Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Pallas > Druk 1: boek 2

Hoofdstuk 30, tekst B: Een slaaf wordt held

Toen de stad dit bekend had gemaakt, nodigde deze Drimakos, die ouder was geworden, zijn eigen geliefde uit naar een plaats en zei tegen hem: "Van alle mensen heb ik van jou het meest gehouden, en voor mij ben jij zowel een slaaf als een zoon als ook al het andere; ik heb nu voldoende tijd geleefd, maar jij bent nog jong en je bent in de bloei van je leven. Wat betekent dat nu? Je moet een mooie en goede man worden: want aangezien de stad van de bewoners van Chios aan degene die mij pakt of mijn hoofd brengt, veel geld geeft en vrijheid belooft, moet jij mijn hoofd afhakken en het naar Chios brengen en een rijk leven leiden na het geld van de stad te hebben gekregen." Hoewel de jongeman protesteerde, overreedde hij hem dit te doen. En hij, toen hij diens hoofd had afgehakt, ontving aan de kant van de bewoners van Chios het beloofde geld en ging, nadat bij het lichaam van de weggelopen slaaf had begraven, naar zijn eigen land. En toen de bewoners van Chios wederom door slaven onrechtvaardig werden de behandelden werden geplunderd, stichtten zij, met de goedheid van de overledene in herinnering, een heiligdom in die streek (nl. waar bij was begraven) en noemden dit naar de goedgezinde held: en voor hem brengen ook nu nog de weggelopen slaven gedeelten van alles wat zij stelen. En ze zeggen dat hij ook bij velen van de bewoners van Chios in de slaap verschijnt en waarschuwt voor de snode plannen van de slaven; en wanneer hij verschijnt, (dan) offeren zij aan hem, na naar de plaats te zijn gegaan waar zijn heiligdom zich bevindt.