Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Ovidius en Caesar

Tekst 9.7: De Galliërs breken het beleg op en trekken Caesar tegemoet (versie 1)

1. De Gallirs, nadat ze door middel van verkenners deze gebeurtenis hadden vernomen, lieten de belegering in de steek, (en) haastten zich met alle troepen in de richting van Caesar. Dat waren ongeveer 60.000 gewapenden.

2. Cicero vond, nu hem de gelegenheid gegeven was, dankzij diezelfde Vertico, over wie wij eerder hebben verteld, een Gallir die een brief naar Caesar moest ovebrengen; hij waarschuwde deze de tocht voorzichtig en nauwgezet uit te voeren; hij schreef uitvoerig in de brief dat de vijanden van hem waren weggegaan en hun hele menigte naar deze hadden gekeerd (met al hun soldaten in de richting van Caesar trokken).

3. Nadat deze brief omstreeks middernacht was gebracht, stelde Caesar de zijnen op de hoogte en sprak ze moed in om te strijden.

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.642

Nieuw afgelopen maand: 3

Gewijzigd afgelopen maand: 42