Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Ovidius en Caesar

Tekst 11.9: Dumnorix moet onder controle gehouden worden.

1 Toen hij dit aan de weet was gekomen, besloot hij, omdat hij zo\'n grote waarde toekende aan de Haeduïsche stam, dat Dumnorix, met welke middelen hij maar kon, moest worden beteugeld en afgeschrikt: omdat hij zag dat zijn waanzin te ver ging, maar dat er voorzorgsmaatregelen getroffen moesten worden dat niets hem en de staat zou kunnen schaden.
2 Daarom, omdat hij toch gedurende 25 dagen op die plek moesten blijven, omdat de noordwestenwind, die in deze streken gedurende een groot deel van de tijd gewoon is te waaien, het varen belemmerde, deed hij moeite Dumnorix aan zijn plicht te houden, maar niettemin al zijn plannen te leren kennen.
3 Toen hij eindelijk geschikt weer had verkregen, beval hij zijn soldaten en ruiters scheep te gaan.

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.965

Nieuw afgelopen maand: 18

Gewijzigd afgelopen maand: 27