Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Kosmos > Oude druk

Hoofdstuk 9, tekst B: De list van Themistokles 2

1 Het werk vorderde tegen de verwachting in door de menigte van handen en de bereidwilligheid van allen. Themistokles werd in Sparta door de ephoren 3 opgeroepen/uitgenodigd. Toen zij (hem) vroegen over het bouwen van de muur, ontkende hij de bouw, en hij spoorde de ephoren aan niet te vertrouwen 6 op lege geruchten, maar betrouwbare gezanten te sturen naar Athene; door middel van hen zouden ze namelijk de waarheid (te) weten (komen). En hij leverde zichzelf en degenen met hem als borg voor hen uit. 9 Toen de Lakedaimoniërs waren overgehaald, bewaakten zij Themistokles en degenen rond hem, en zij stuurden de gezanten naar Athene om de situatie [letterlijk: de dingen] in Athene te inspecteren. Toen/omdat al veel tijd ver 12 streken was, hadden de Atheners de muur (hoog) genoeg (of tot op voldoende – hoogte- ) gebouwd, en de gezanten van de Lakedaimoniërs kwamen naar 15 Athene en werden overgeleverd ter bewaking. Ze zeiden dat ze hen dan weg zouden laten gaan, wanneer zij ook Themistokles en zijn medegezanten vrijlieten. Zo werden de Lakedaimoniërs gedwongen de gezanten van de Atheners
18 vrij te laten, om de eigen (gezanten) terug te krijgen. Op zo’n manier ommuurde Themistokles snel en zonder gevaar de stad en werd hij zeer geëerd door de burgers.