Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 3

Hoofdstuk 9, tekst 8B: Het antwoord van Trajanus

1 Je hebt de gedragslijn gevolgd die je moest volgen, mijn (beste) Secundus, bij het onderzoeken van de aanklachten van hen die als christenen bij jou waren aangebracht. Want er kan niet iets in het algemeen worden vastgesteld wat als het ware een vaste norm heeft. Ze moeten niet worden achtervolgd. Als/Stel dat ze worden aangebracht en schuldig bevonden, dan moeten ze worden gestraft, z�/maar onder dit voorbehoud echter dat hij die heeft ontkend christen te zijn en dit door de daad zelf heeft bewezen, dat wil zeggen te bidden tot onze goden, hoewel hij verdacht was 5 ten aanzien van zijn verleden, gratie moet krijgen op grond van zijn berouw. Aanklachten echter die anoniem zijn ingediend, moeten voor geen enkele misdaad een geldige grond vormen. Want dat is �n een zeer slecht precedent �n niet van onze tijd.

Statistieken

Vertalingen op de site: 7.304

Nieuw afgelopen maand: 26

Gewijzigd afgelopen maand: 30