Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 3

Hoofdstuk 9, tekst 3A: De onsterfelijkheid van Plinius Maior

Gaius Plinius groet zijn vriend Tacitus

Je vraagt om aan jou de dood van mijn oom te beschrijven opdat je (deze) des te meer naar waarheid aan het nageslacht kunt overleveren. Ik bedank je, want ik zie dat zijn dood, als deze door jou algemeen bekend gemaakt wordt, onsterfelijke roem in het vooruitzicht is gesteld. Want hoewel hij is omgekomen met de ondergang van zeer mooie streken, net als de bevolking en net als de steden, door een gedenkwaardige ramp, als het ware bestemd om altijd voor te leven, hoewel hij zelf zeer vele blijvende boekwerken heeft geschreven, zal toch de eeuwigheid van jouw boeken veel bijdragen aan zijn voortbestaan. Ik voor mij beschouw hen gelukkig aan wie door een geschenk van de goden het gegeven is daden te verrichten die het waard zijn beschreven te worden of boeken te schrijven die het waard zijn gelezen te worden, het gelukkigst echter hen aan wie beide is gegeven. Onder het aantal van deze mensen zal mijn oom behoren en door zijn eigen boeken en door jouw boeken. Des te grager neem ik op me, eis ik zelfs op datgene wat je aan mij opdraagt.