Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 3

Hoofdstuk 9, Tekst 2F: De situatie wordt benarder

Ondertussen lichtten uit de berg vesuvius op meerdere plaatsen zeer breede vlammen op en hoge branden, waarvan de gloed en helderheid door de duisternis van de nacht werden versterkt. Hij zei steeds om zijn angst weg te nemen dat door de paniek van de boerenbevolking verlaten vuren en verlaten villa's in 5 eenzaamheid stonden te branden. Toen gaf hij zch over aan de slaap en hij sliep werkelijk zeer echt. Want zijn ademhaling die voo rhem wegens de omvang van zijn lichaam vrij zwaar en luidruchtig was, werd door hen die zich bij de drempel opheilden, gehoord. Maar de binnenplaats, waaruit 10 de woonkamer werd betreden, was al zo met as en gemengde puimstenen gevuld omhooggekomen, dat als er een langer verblijf in de slaapkamer zou zijn, uitgang niet meer mogelijk zou zijn. Toen hij was wakker gemaakt, komt hij tevoorschijn en voegt zich weer bij Pomponianus en de anderen, die wakker waren gebleven. Ze overleggen gemeenschappelijk of ze in het huis moeten blijven of in de openlucht moeten ronddwalen.
15 Want door de herhaaldelijke en hevige trillingen zwaaiden de gebouwen heen en weer en als het ware van hun fundamenten losgeraakt, ze schenen nu eens hier en dan weer daarheen weg te gaan of weer terug te keren. In de openlucht anderzijds, werd het vallen van hoe lichte en poreuze puimstenen gevreesd; dit laatste toch een vergelijking van de gevaren uitkoos. En bij hem overwon het argument het argument, bij de anderen de vrees de vrees. Kussen op het hoofd geplaatst binden ze vast met stukken linnen; dit was een bescherming tegen alles wat viel.