Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 3

Hoofdstuk 8, tekst 6: Hannibals reactie op zijn gedwongen vertrek uit Italië

1 Er wordt gezegd dat hij tandenknarsend en zuchtend en nauwelijks zijn tranen bedwingend de woorden van de gezanten heeft (aan)gehoord. Nadat de bevelen waren gegeven, zei hij: ‘Niet meer indirect, maar openlijk roepen ze me terug, die door te verbieden versterkingen en geld te sturen al lang geleden probeerden mij terug te halen. Dus niet het Romeinse volk heeft Hannibal overwonnen, dat zo vaak is geveld en op de vlucht gejaagd, maar de Carthaagse senaat met zijn afgunst en haat. En over deze smaad van mijn terugkeer 5 zal Scipio niet zo juichen en trots zijn als Hanno, die onze familie, omdat hij dat met een andere zaak/iets anders niet kon, met de ondergang/instorting van Carthago eronder heeft gekregen.’
Hij had, terwijl hij al juist hiérvoor een voorgevoel had, van tevoren schepen in orde gebracht. Dus na de onbruikbare troepen onder het mom van bescherming
10 naar de kleine steden van het Bruttisch gebied te hebben weggestuurd, die meer door vrees dan door trouw in bezit werden gehouden, zette hij zijn keurtroepen over naar Afrika, na vele Italiërs in de tempel zelf schandelijk te hebben gedood, omdat ze 15 weigerend naar Africa mee te zullen gaan hun toevlucht hadden gezocht in het heiligdom van Juno Lacinia, dat tot op die dag nooit ontheiligd was.
Ze zeggen dat zelden iemand anders die zijn vaderland verliet wegens ballingschap 20 zo bedroefd is weggegaan als Hannibal, toen hij het land van zijn vijanden verliet. Dat hij dikwijls heeft omgekeken naar de kusten van Italië, en dat hij goden en mensen beschuldigend, ook zichzelf 25 en zijn eigen hoofd heeft vervloekt, omdat hij zijn soldaten, met bloed overdekt door de overwinning bij Cannae, niet naar Rome had geleid. Dat Scipio het heeft gedurfd naar Carthago te gaan, welke consul zijn Carthaagse vijand in 30 Italië niet had gezien, (maar) dat hij, na 100.000 gewapenden bij het Trasumeense meer en bij Cannae gedood te hebben, oud was geworden rond Casilinus, Cumae en Nola. Deze dingen als beschuldiging en klacht uitend 35 is hij weggevoerd uit/na een langdurig bezit van Italië.

Statistieken

Vertalingen op de site: 7.304

Nieuw afgelopen maand: 26

Gewijzigd afgelopen maand: 30