Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 3

Hoofdstuk 8, tekst 3A, Wapenfeiten van de eerste drie jaar (Nepos, 3)

Dus hij is naar Spanje vertrokken met zijn vader op deze leeftijd die wij hebben genoemd, na wiens dood, nadat Hasdrubal ter vervanging was gekozen als opperbevelhebber, stond hij (Hannibal) aan het hoofd van de hele ruiterij. Nadat hij ook gedood was droeg het leger het opperbevel aan hem over. Dit werd in het belang van de staat goedgekeurd, nadat het was gemeld aan Carthago. Zo onderwierp Hannibal, toen hij jonger dan 25 jaar oud was, nadat hij tot opperbevelhebber was gemaakt, in de volgende drie jaar in een oorlog alle volken van Spanje, veroverde hij met geweld Saguntum, een stad door een verdrag [met Rome] verbonden [en] bracht hij drie zeer grote legers op de been. Hij stuurde van deze één naar Afrika, het tweede [leger] liet hij met zijn broer Hasdrubal in Spanje achter, het derde [ leger] voerde hij met zich mee naar Italië. Hij stak het gebergte van de Pyrenaeën over; waarlangs hij z'n tocht ook maar maakte, hij streed met alle inwoners, [en] hij liet niemand weggaan van het slagveld tenzij als overwonnene. Nadat hij bij de Alpen was gekomen, die Italië van Gallië scheiden, die niemand ooit met een leger was overgestoken voor hem behalve de Griek Herakles - en deze wordt door deze gebeurtenis vandaag het Griekse gebergte genoemd - hakte hij de Alpenbewoners die hem probeerden af te houden van de oversteek in de pan, [en] hij maakte de plaats toegankelijk, hij legde wegen aan, en zorgde ervoor, dat daarlangs een opgetuigde olifant kon gaan, waarlangs vroeger nauwelijks één man opbewapend kon kruipen. Hierlangs voerde hij troepen over en kwam hij in Italië aan.