Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 3

Hoofdstuk 4, tekst 6B: Orpheus smeekt de goden van de onderwereld Eurydice terug te geven (11-39)

Nadat de Thracische zanger haar in de bovenwereld voldoende had beweend, waagde hij het om af te dalen naar de Styx door de Taenarische poort, opdat hij ook de schimmen zou proberen te vermurwen, en via de ijle scharen en de schimmen die een graf gekregen hebben, 15 ging hij naar Persephone en de heerser over de schimmen, die het onverkwikkelijke koninkrijk bezit en nadat hij ter begeleiding van zijn liederen de snaren heeft aangeslagen, spreekt hij als volgt: ‘O goddelijke machten van de wereld die onder de aarde is gelegen, waarin wij allen die als sterveling geschapen worden weer terecht komen, als het geoorloofd is en als jullie toelaten om, nadat de omhaal van misleidende taal is achterwege gelaten, 20 de waarheid te spreken, ik ben niet hierheen afgedaald om de donkere Tartarus te zien, noch om de drie kelen met slangenhaar van het Medusa-achtige monster in de boeien te slaan; de reden van mijn reis is mijn echtgenote, in wie een slang, nadat erop getrapt was, zijn gif verspreidde en (bij wie) hij de groeiende jaren wegnam.
25 Ik heb gewild het te kunnen verdragen en ik zal niet ontkennen dat ik het geprobeerd heb: Amor heeft gewonnen. Deze god is in de streek boven goed bekend; of hij dat hier ook is, betwijfel ik. Maar toch vermoed ik dat hij het ook hier is, want als het gerucht van de oude roof niet gelogen is, heeft Amor ook u verbonden. Ik smeek bij deze plaatsen vol van angst, 30 en bij deze immense onderwereld en de stiltes van het uitgestrekte rijk, maakt het overhaaste lot van Eurydice ongedaan!
Alles is voor u bestemd en nadat wij een korte tijd zijn gebleven, keren wij vroeger of later naar één verblijfplaats terug. Hierheen gaan wij allen, dit is ons laatste huis, en u 35 heeft de langste heerschappij over het menselijk geslacht.
Ook zij zal, wanneer zij, volwassen, de jaren waar zij recht op heeft doorgebracht heeft, onder uw zeggenschap vallen: in plaats van een geschenk vragen wij om een bruikleen. Maar als het lot dit verzoek ten behoeve van mijn echtgenote weigert, ben ik vastbesloten niet te willen terugkeren: verheugt u over de dood van twee (mensen)’.