Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 3

Hoofdstuk 4, tekst 4B: De dorstige Latona smeekt om water (337-359)

De Titanendochter kwam dichterbij en, (neer)geknield, steunde zij op de grond, om het koude water op te scheppen om te drinken; de boerenmenigte verbiedt het. De godin sprak zo tot de verbieders: ‘Waarom houden jullie mij weg van het water? Het gebruik van water is gemeenschappelijk; 350 de natuur heeft noch de zon noch de lucht noch het heldere water tot privé-bezit gemaakt: ik ben gekomen bij een voor iedereen vrij toegankelijke geschenk, waarvan ik toch smekend vraag, dat jullie het mij geven. Ik was niet van plan hier ons lijf en vermoeide ledematen schoon te wassen, maar mijn dorst te lessen. De mond van de spreekster mist vocht 355 en de keel is droog en er is nauwelijks een weg voor de stem daarin. Een slok water zal voor mij nectar zijn, en ik zal erkennen tegelijkertijd het leven ontvangen te hebben: jullie zullen met het water het leven gegeven hebben. Mogen ook zij medelijden bij jullie opwekken, die hun kleine armen uitstrekken uit ons boezemkleed.’ En toevallig staken de kinderen hun armen uit.