Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 3

Hoofdstuk 3, tekst C: Noach voert de bevelen van God uit

[1] Dus Noach deed alles, wat hem God had opgedragen. En de Heer zei tegen hem: ‘Ga jij naar binnen, en je hele familie, in de ark: want ik zag dat jij rechtvaardig bent in mijn ogen in deze generatie. Neem van alle reine dieren [5] telkens zeven en (telkens) zeven stuks, een mannetje en een vrouwtje; echter van de onreine dieren twee en twee,een mannetje en een vrouwtje. Maar ook van de vogels van de hemel telkens zeven en zeven, een mannetje en vrouwtje, opdat hun zaad op de oppervlakte van de hele aarde wordt gered. [10] Want na nog zeven dagen zal ik het op aarde veertig dagen en veertig nachten laten regenen en ik zal alle wezens, die ik heb gemaakt, van het oppervlakte van de aarde vernietigen.’ Dus Noach deed alles wat hem de Heer had opgedragen.