Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 3

Hoofdstuk 2, tekst 3D: De dood van Jezus (Mattheus 27.45-56)

1 Van het zesde uur echter is het duisternis geworden over de hele aarde tot aan het negende uur. En rondom het negende uur riep Jezus met luide stem, zeggend: ‘Eli, Eli, lamma sabacthani?’ Dit betekent: mijn God, mijn God, waarom heb je me in de steek gelaten? Sommigen echter die daar stonden en (het) hoorden, zeiden: ‘Hij roept Elias.’ En terwijl onmiddellijk een van hen kwam aanrennen, 5 doopte hij een spons die hij had gepakt in azijn en plaatste (hem) op een stok en gaf (hem) hem te drinken. De anderen zeiden echter: ‘Houd op, laten wij kijken of Elias komt, hem bevrijdend.’ Jezus echter opnieuw schreeuwend met luide stem, blies zijn adem uit/stierf. En kijk, het gordijn van de tempel scheurde in twee stukken vanaf de bovenkant tot naar beneden en de aarde bewoog en rotsen spleten, en graven gingen open. En veel lichamen van heiligen die hadden geslapen, zijn opgestaan. En terwijl ze uit de graven kwamen na zijn opstanding, gingen ze naar de heilige stad, en verschenen 10 voor velen. Een centurio echter, en zij die met hem waren terwijl ze Jezus bewaakten, nadat ze de aardbeving hadden gezien en deze dingen die gebeurden, werden zeer bang, zeggend: ‘Hij was werkelijk de zoon van God.’ Er waren echter daar veel vrouwen op een afstand, die Jezus vanaf Galilea waren gevolgd, terwijl ze voor hem zorgden. Onder hen was Maria uit Magdala en Maria de moeder van Jacob en Jozef, en de moeder van de zoons van Zebedaeus.

Statistieken

Vertalingen op de site: 7.304

Nieuw afgelopen maand: 26

Gewijzigd afgelopen maand: 30