Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 3

Hoofdstuk 1, tekst 3B: God draagt Noach op een ark te bouwen

1) Dit is de geschiedenis van Noach. Noach was een rechtvaardig en voortreffelijk man onder zijn tijdgenoten. Hij wandelde met God. En hij bracht drie zonen voort, Sem, Cham en Jafeth. De aarde is echter verdorven in de ogen van God en vol van zonde. En toen God had gezien dat de aarde verdorven was (immers al wat leeft had zijn manier van leven op aarde bedorven)
5) zei hij tot Noach:"Het einde van al wat leeft is gekomen in mijn ogen. De aarde is vol van zonde door toedoen van hen en ik zal hen met de aarde vernietigen. Maak voor jezelf een ark uit gladgemaakte planken. Je zult vakken in de ark maken en je zult (hem) van binnen en van buiten dichtsmeren met teer. En zo zul je hem maken: de lengte van de ark zal 300 el zijn, de breedte 50 el en de hoogte 30 el. Je zult een venster in de ark maken. Je zult echter een deur in de zijkant van de ark plaatsen. Een benedendek, eetvertrekken en een
10) derde verdieping zul je in hem maken. Kijk, ik zal wateren van een overstroming over de aarde brengen, om al wat leeft te doden, waarin levensadem is onder de hemel. Alles wat op aarde is zal worden vernietigd. En ik zal mijn afspraak met jou maken; en jij zult de ark betreden en je zoons, je vrouw en de vrouwen van je zoons met jou. En van alle dieren van al wat leeft zul je telkens twee stuks binnenbrengen in de ark, om met jou te leven: van het mannelijk en van het vrouwelijk geslacht. Van de vogels
15) zul je telkens volgens hun soort en van de lastdieren in hun soort en van al het kruipende gedierte van de aarde volgens hun soort, telkens twee stuks van allen zullen met je naar binnen gaan, opdat zij kunnen leven. Je zult dus al het voedsel met je meenemen, wat kan worden opgegeten, en (dat) zul je bij je verzamelen. En zij zullen evenzo voor jou als voor hen tot voedsel zijn." Dus Noach deed alles, wat God hem had opgedragen.
20) En de Heer zei tegen hem: "Ga jij naar binnen, en je hele familie, in de ark: want ik zag dat jij rechtvaardig bent in mijn ogen in deze generatie. Neem van alle reine dieren telkens zeven en (telkens) zeven stuks, een mannetje en een vrouwtje, opdat hun zaad op de oppervlakte van de hele aarde wordt gered. Want na nog zeven dagen zal ik het op aarde veertig dagen en veertig nachten laten regenen,
25) en ik zal alle wezens die ik heb gemaakt van het oppervlakte van de aarde vernietigen." Dus deed Noach alles wat de Heer ham had opgedragen.

Statistieken

Vertalingen op de site: 7.304

Nieuw afgelopen maand: 26

Gewijzigd afgelopen maand: 30