Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 3

Hoofdstuk 1, tekst 2G: De mens wordt verjaagd uit het paradijs (3.21-24)

Ook maakte Heer God voor Adam en zijn echtgenoot kleden van huiden, en bekleedde
hen, en hij zei:Kijk Adam is gemaakt alsof hij een van ons is, wetend van
goed en kwaad. Nu moet hij dus niet toevallig zijn hand uitstrekken en ook niet
eten van de boom des levens, en tot in de eeuwigheid eten. En Heer God zond hem
weg uit de tuin van Eden, om de aarde te bewerken, waar hij uit gekomen is. En
hij gooide Adam eruit en hij plaatste voor de tuin van Eden Cherub en een
vlammend heen en weer flitsend zwaard om de weg naar de levensboom te bewaken.