Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 3

Hoofdstuk 16, tekst 2C: Voorbereidingen tot de moord

1 Dus vermeed Nero privé ontmoetingen met haar, en terwijl zij vertrok naar haar park of naar haar villa in Tusculum of Antium, prees hij haar, omdat zij rust nam. Tenslotte menend dat zij te lastig was, waar zij ook maar verbleef, besloot hij haar te doden, terwijl hij slechts dit overwoog, of met gif of met het zwaard of met een of ander (-e vorm van) geweld. Eerst stond vergif hem wel aan. Maar als het tijdens de maaltijd van de keizer werd gegeven, kon de zaak niet aan het toeval worden toegeschreven, door al een dergelijke dood van Britannicus;
5 en het scheen moeilijk om dienaren om te kopen van een vrouw die door ervaring met misdaden op haar hoede was voor aanslagen: en zelf had ze door van te voren tegengif in te nemen haar lichaam immuun gemaakt. Niemand kon bedenken op welke manier zwaard en moord geheim konden worden gehouden, en hij was bang dat iemand die voor een zo grote misdaad was uitgekozen, de bevelen zou saboteren.
De vrijgelatene Anicetus bood een vernuftig plan aan, commandant van de vloot bij Misenum en opvoeder van de jeugd van Nero/Nero tijdens zijn jeugd en gehaat bij Agrippina door wederzijdse haatgevoelens. Dus zette hij uiteen dat er een schip kon worden gebouwd, waarvan een gedeelte, dat op zee zelf door een technische ingreep losgeraakt was, haar in zee liet vallen, 10 zonder dat zij erop verdacht was: dat niets zo onderhevig was aan de wisselingen van het lot als de zee; en als zij uit de weg was geruimd bij een schipbreuk, wie zou dan zo vijandig zijn dat hij aan een misdaad zou toeschrijven wat winden en golven hadden misdreven? Dat de keizer verder opdracht zou geven voor een tempel voor de overledene en altaren en andere dingen om zijn liefde te tonen.

Statistieken

Vertalingen op de site: 7.304

Nieuw afgelopen maand: 26

Gewijzigd afgelopen maand: 30