Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 3

Hoofdstuk 14, tekst B-3G: Er is niets tussen genot en pijn (38)

1 Daarom verwierp Epicurus de opvatting, dat iets in het midden lag tussen pijn en genot; want juist dat wat sommigen het midden vonden /aan sommigen het midden scheen/ is, omdat het alle pijn mist, niet alleen genot, maar zelfs het hoogste genot.
Want een ieder die voelt hoe hij is aangedaan, moet onvermijdelijk /het is onvermijdelijk dat hij/ (of) in genot verkeren, of in pijn. Epicurus nu meent, dat door het verlost zijn van alle pijn het hoogste genot bepaald wordt,
5 met dien verstande, dat genot later (wel) schakeringen kan hebben en genuanceerd kan worden, (maar) niet vermeerderd en uitgebreid (kan worden).