Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 3

Hoofdstuk 14, tekst B-3F: De hoogste vorm van genot is geen pijn hebben (37)

1 Nu echter zal ik uitleggen wat en van welke aard/hoedanig genot zelf is opdat elke misvatting van leken weggenomen wordt en opdat men begrijpt hoe serieus, (hoe) beheerst, (hoe) streng/veeleisend die leer is, die als wellustig, frivool (en) week beschouwd wordt. Want wij jagen niet dit (genot) alleen na, dat door een zekere innemendheid (ons) wezen direct beroert /beweegt/ en samen met een zeker genoegen door de zintuigen ervaren wordt, maar wij beschouwen dat als het grootste genot, dat ervaren wordt
5 als elk (soort) pijn geƫlimineerd is. Want omdat wij, wanneer wij van (alle) pijn bevrijd worden, ons over de bevrijding zelf en over het vrij zijn van alle ellende verheugen, maar aangezien dit alles, waarover wij ons verheugen, genot is, zoals alles waardoor wij gekwetst worden pijn is, heet het bevrijd zijn van alle pijn terecht genot. Zoals immers, wanneer honger en dorst verdreven zijn door eten en drinken, de eliminatie zelf van de ellende resulteert in genot, zo heeft in elke zaak de verwijdering van pijn genot tot gevolg.