Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 3

Hoofdstuk 14, tekst B-3B: Waarmee beoordeelt de mens wat goed en wat slecht is? (31)

1 Nu zijn er sommigen in onze kringen, die dit fijnzinniger willen formuleren en zeggen, dat het niet genoeg is, dat men (alleen) met de zintuigelijke waarneming beoordeelt, wat het goede is of het slechte, maar dat men (het) ook met de geest en de rede kan begrijpen, zowel dat het genot op zichzelf gezocht moet worden, als dat de pijn op zichzelf vermeden moet worden. Dus zij zeggen, dat er een besef als het ware van nature en verankerd in onze geest zit, zodat we (wel) voelen, dat het een gezocht, het ander gemeden moet worden. 5 Anderen echter, met wie ik het eens ben, menen - omdat door verscheidene filosofen zeer veel argumenten /dingen/ genoemd worden, waarom genot niet onder het goede en pijn niet onder het kwade gerekend moet worden - dat we niet al te zeer op onze zaak behoren te vertrouwen, maar vinden, dat men én een bewijs moet leveren, én nauwkeurig een uiteenzetting moet geven én met zorgvuldig overdachte redeneringen moet spreken over genot en pijn.

Statistieken

Vertalingen op de site: 7.304

Nieuw afgelopen maand: 26

Gewijzigd afgelopen maand: 30