Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 3

Hoofdstuk 11, tekst 5C: Aebutius vertelt Hispala over zijn inwijding (39.10, 1-4)

1 Omdat er deze waarborgen van liefde waren en zij niets geheim voor elkaar hielden, verbiedt de jongeman voor de grap dat zij zich verwondert als hij gedurende enkele nachten alleen zou slapen. (Hij zei) dat hij omwille van een godsdienstige verering, opdat hij van zijn belofte, die voor zijn gezondheid was gedaan, ontslagen werd, zich in de riten van de Bacchusverering wilde inwijden. Zodra de vrouw dit had gehoord, zei ze ontsteld ‘god betere het!’: dat het beter was zowel voor haarzelf als voor hem te sterven dan dat hij dit deed; en dat zij bedreigingen en gevaren afsmeekte over het hoofd van hen 5 die dit hadden aangeraden. Zich verbazend zowel over de woorden als over zo’n emotie beveelt de jongeman de verwensingen achterwege te laten: dat zijn moeder hem dit had opgedragen terwijl zijn stiefvader het ermee eens was. ‘Jouw stiefvader’, zei ze - ‘immers het is misschien niet geoorloofd je moeder te beschuldigen - haast zich dan (ergo) erop uit te zijn jouw kuisheid, reputatie, hoop (verwachting) en jouw leven door deze daad te gronde te richten.’