Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 3

Hoofdstuk 11, tekst 4F: Voor welke eervolle zaak zijn ze de straat opgegaan?

1 Toch wil ik horen wat de reden is dat oproerige vrouwen de straat zijn opgegaan en nauwelijks wegblijven van het forum en de volksvergadering. Opdat hun krijgsgevangen vaders, mannen, zonen, broers van Hannibal worden vrijgekocht? Ver weg is en moge altijd ver weg zijn een dergelijk lot van de staat. Maar toch, toen die er was, hebben jullie dit aan hun liefdevolle smeekbeden geweigerd. Maar geen liefde, noch bezorgdheid voor hun familie, maar godsdienst heeft hen samengebracht: ze staan op het punt de Moeder van het Ida-gebergte
5 die uit Pessinous, uit Phrygië komt, te ontvangen. Wat voor eervols om te zeggen wordt eigenlijk aan het vrouwenoproer voorgewend? ‘Opdat wij met goud en purper kunnen schitteren’, zegt men, ‘opdat wij met wagens op feest- en werkdagen door de stad kunnen rijden, als het ware zegevierend over een overwonnen en afgeschafte wet en over jullie ingenomen en weggerukte stemmen; opdat er geen enkele beperking is voor uitgaven, noch voor luxe.’