Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 3

Hoofdstuk 11, tekst 4D: Geef de vrouwen een vinger en ze nemen de hele hand

1 Onze voorouders wilden dat vrouwen geen enkele zaak, zelfs geen privé-zaak doen zonder een verantwoordelijk voogd, dat zij in de macht zijn van vaders, broers, echtgenoten. Wij, als het de goden behaagt, laten toe dat zij zich ook al met de politiek bemoeien en zich mengen in de zaken van het forum en volksvergaderingen en verkiezingsvergaderingen. Wat anders doen ze nu immers op de straten en kruispunten dan een wetsvoorstel van volkstribunen steunen, dan als hun mening te kennen geven dat een wet moet worden afgeschaft? Geeft de vrije teugel aan een onbeheerste 5 natuur en een ongetemd beest/levend wezen en hoopt dat zijzelf paal en perk zullen stellen, als júllie het niet zullen doen. Dit is het minste van de beperkingen die vrouwen tegen hun zin dulden, dat ze hen of door de zeden of door de wetten zijn opgelegd. In alles vrijheid, of liever, losbandigheid, als wij het juist willen zeggen, verlangen ze.
Wat immers, als zij dit zullen hebben veroverd, zullen ze niet proberen? Ga alle rechtsbepalingen met betrekking tot vrouwen na, waarmee jullie voorouders hun losbandigheid hebben beteugeld en (de rechtsbepalingen) waarmee zij hen hebben onderworpen aan de mannen. Door al deze (bepalingen) onderworpen 10 kunnen jullie ze toch nauwelijks in bedwang houden. En verder? Als jullie zullen dulden dat ze de rechtsbepalingen een voor een verzwakken en loswringen en dat ze tenslotte gelijk gemaakt worden aan de mannen, denken jullie (dan) dat ze voor jullie te verdragen zullen zijn? Onmiddellijk, zodra ze gelijk zullen begonnen te zijn/beginnen te zijn, zullen ze de meerdere zijn.

Statistieken

Vertalingen op de site: 7.304

Nieuw afgelopen maand: 26

Gewijzigd afgelopen maand: 30