Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 3

Hoofdstuk 11, tekst 3G: Coriolanus neemt zijn toevlucht tot de Volsci

1 Toen hij zelf op de dag van het proces niet aanwezig was, is er volhard in de woede. Bij verstek veroordeeld, is hij in ballingschap naar de Volsci vertrokken, het vaderland bedreigend en toen al vijandige gevoelens koesterend. Toen hij aankwam ontvingen de Volsci hem vriendelijk en zij behandelden hem met de dag vriendelijker, naarmate zijn woede jegens de zijnen zichtbaarder werd en vaker nu eens klachten, dan weer bedreigingen werden gehoord.
Hij maakte gebruik van de gastvriendschap van Attius Tullius. Deze was toen veruit de voornaamste van allen die de naam van de Volsci droegen en hij was 5 altijd vijandig aan de Romeinen; zo, omdat oude haat de een, verse haat de ander prikkelde, wisselen zij plannen uit over een Romeinse oorlog (oorlog tegen de Romeinen).
Zij geloofden dat hun volk er niet gemakkelijk toe aangezet kon worden om de wapens op te nemen die zo vaak zonder succes waren beproefd: (ze meenden) dat hun geestkracht gebroken was door het verlies van de jeugd door de dikwijls vele oorlogen en tenslotte door de epidemie; dat er door een kunstgreep gehandeld moest worden nu de haat door het verloop van de tijd al verouderd was, opdat hun harten door een of andere nieuwe woede verbitterd werden.

Statistieken

Vertalingen op de site: 7.304

Nieuw afgelopen maand: 26

Gewijzigd afgelopen maand: 30