Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 2 nieuwe druk

Hoofdstuk 31, tekst B: Verval en Corruptie in het Romeinse Rijk

Als jij de top van een hoge berg zou beklimmen, dan zou je vanaf daar onder je vele schandelijke dingen kunnen zien: wegen afgesloten door rovers, zeeŽn bezet door piraten, oorlogen met bloederige gevechten overal gevoerd. De wereld druipt van menselijk bloed. Als je jouw ogen zou richten op de steden zelf, dan zul jij een massa aantreffen droeviger dan elke eenzaamheid. Een gladiatorspel wordt voorbereid, opdat het bloed de wrede lust van ogen vermaakt. Een mens wordt gedood, tot genoegen van zijn medemens. En opdat iemand kan doden, is bekwaamheid, vaardigheid en kracht nodig. De misdaad wordt niet alleen begaan, maar ook onderwezen. Wat zou er onmenselijker, wat zou er wreder genoemd kunnen worden? Als iemand hiervandaan zijn ogen naar de theaters zou richten, zou hij andere zeer schaamteloze dingen kunnen zien. Daar worden verwantenmoorden en incestgevallen uit een ver verleden getoond, opdat mensen die niet vergeten. Op deze manier worden oude misdaden als het ware voorbeelden. Echtbreuk wordt geleerd, terwijl het gezien wordt. Als een vrouw kuis naar een voorstelling komt, komt ze onkuis van het schouwspel terug! Na gevaarlijke wegen, verschillende gevechten op de hele wereld, na schouwspelen ofwel bloederig ofwel schandelijk, zou het Forum je misschien onbedorven schijnen. Richt jouw ogen daarheen. Je zou daar meer schandelijke dingen kunnen vinden. Onschuldige mannen worden zelf niet daar, waar ze verdedigd moet worden, geholpen. Wie zou hun te hulp kunnen komen? Een advocaat? Maar hij is corrupt en bedriegt. Een rechter? Maar hij verkoopt zijn vonnis. Er is geen enkele vrees meer voor de wetten, geen enkele angst meer voor de rechter! Als jij al deze dingen zal hebben gezien, zal je weten hoe bedorven de wereld is.