Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 2 nieuwe druk

Hoofdstuk 29, tekst B: Hadrianus en architect Apollodorus

Hadrianus bereisde de Romeinse wereld en maakte meer reizen dan iemand van de keizers gewoon was. Bijna in alle steden bouwde hij iets. Maar Hadrianus haatte de architect Apollodorus, die de werken van Trajanus had gemaakt, wegens deze reden. Toen Apollodorus Trajanus raadpleegde over de bouwtekening van een of ander gebouw, mengde Hadrianus zich uit zichzelf in dit gesprek. Op dat moment zei de architect tegen hem: ‘Ga weg, en teken pompoenen! Want jij weet niets over deze zaken.’ Hadrianus stuurde, nadat hij keizer was geworden, Apollodorus de bouwtekening van de tempel van Venus en Roma en een brief. In deze brief vroeg hij hem: ‘Herinner jij je dat jij mij beval om pompoenen te tekenen? Ik herinner me dat zeker! Bekijk deze tekening. Jij zal zeker oordelen dat ik alleen, zonder architect, een
schitterend werk kan bouwen.’ Apollodorus antwoordde dat de tempel gebouwd moest worden op een hogere plaats, opdat hij op het Forum opvallender zou zijn. Bovendien voegde hij toe dat de standbeelden van de godinnen te hoog waren. ‘Want’, zei hij, ‘als de godinnen willen opstaan en naar buiten gaan, kunnen zij dat niet.’ Nadat hij gedurfd had dit te antwoorden, was Hadrianus beledigd en boos, omdat hij de fout niet kon herstellen. Eest verbande hij Apollodorus en later doodde hij hem zelfs. Hij was immers zo zeer jaloers op andere architecten en kunstenaars.

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.849

Nieuw afgelopen maand: 11

Gewijzigd afgelopen maand: 27