Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 2 nieuwe druk

Hoofdstuk 28, tekst C: Een vrijwillige Brandweer?

GAIUS PLINIUS AAN KEIZER TRAJANUS


1 U gaf mij, heer, het recht om een zaak bij u te

rapporteren, waarover ik twijfel. Onlangs verwoestte in Nicomedia een zeer uitgestrekte brand veel huizen van burgers en twee openbare werken, hoewel er een weg tussen lag. De brand is echter wijder verbreid, ten eerste

5 door de kracht van de wind, daarna door het passief gedrag van de mensen. Want het staat voldoende vast, dat zij als werkeloze toeschouwers van zoín grote ramp bleven staan. Bovendien was er nergens een brandspuit voor algemeen gebruik, geen emmer, en tenslotte geen enkel instrument om branden te blussen. En deze zullen (weliswaar), zoals ik al heb voorge- schreven, in gereedheid worden gebracht. U, heer, wil ik dit vragen:

10 Moet/Kan er een corps(van) vakmannen, hoogstens (van) 150 mensen, worden ingesteld/opgericht? De taak om een dergelijk corps te bewaken zal ik zelf doen/uitvoeren: het zal niet moeilijk zijn zo weinigen te bewaken.


TRAJANUS AAN PLINIUS Volgens de voorbeelden van verscheidene steden kan er een corps vakmannen bij de inwoners van Nicomedia worden opgericht. Maar die provincie en

15 vooraldiestedenwerden/zijngeteisterddoorzulke organisaties. Zoals bleek zullen mensen, die voor het- zelfde doel zullen zijn samengekomen, worden bedorven en in korte tijd zullen er geheime clubs zijn. Dus is het voldoende dat alles in gereedheid wordt gebracht, wat voor het blussen van vuren nuttig kan zijn. Bovendien is het nodig, dat huis- eigenaren worden gewaarschuwd om ook zelf branden tegengaan 20 en, als de situatie dat heeft geŽist/eist, dat ook het volk moeite doet om het vuur te blussen.