Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 2 nieuwe druk

Hoofdstuk 22, tekst C (DH): De heldendaad van het meisje Cloelia (versie 2)

Ceasar Augustus beval op de laatste dag van zijn leven dat zijn haar werd gekamd, nadat hij vroeg om een spiegel. Hij vroeg toegelaten vrienden, of hij hen toescheen dat hij de komedie van zijn leven goed gespeeld heeft. Daarna stuurde hij allen weg, en terwijl de andere vrienden bij de stad aankwamen, ondervroeg hij hen over de zieke dochten was Drusus. Plotseling wordt hij door een kus van Livia van het leven gescheiden, nadat hij deze woorden zei: "Livia, leef, denkend aan ons huwelijk en tot ziens!: Zo was zijn einde gemakkelijk en zodanig, zoals hij altijd had gewenst. Hij stierf toen Pompeius en Appulius consuls waren, op 19 Augustus, het negende uur van de dag. zijn lichaam is naar huis gebracht van Nola naar Rome tijdens de nachten wegens de tijd van het jaar. In Rome is het lichaam in de hal van het huis geplaatst. Terwijl de senatoren onderling wedijverden in de loftprijzen voor de keizer, is er een beperking gezet aan de eerbewijzen: terwijl het volk aanwezig was is hij door Tiberius en Drusus geprezen en op de schouders van senatoren naar het Marsveld gedragen en verbrand. En ook niet ontbrak een zekere senator, die zwoer dat hij het beeld van de verbrande keizer had gezien terwijl die de hemel inging. De voornaamsten van de ridders verzamelden de resten op blote voeten en zetten de resten bij in het Mausoleum.

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.849

Nieuw afgelopen maand: 11

Gewijzigd afgelopen maand: 27