Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 2 nieuwe druk

Hoofdstuk 19, tekst B: Taaloefeningen A t/m C

A.
1.audimur(1) wij worden gehoord
2.finitur(4) het wordt beeindigd
3.mittuntur(5) zij worden gestuurd
4.terreri(6) bang gemaakt worden
5.sustinemini(7) jullie worden omhoog gehouden
6.audiris(10) jij wordt gehoord
7.caperis(14) jij wordt gepakt
8.mittor(16) ik word gezonden
9. nuntiatur(18) het wordt gemeld

B.
1.opprimeris jij wordt overweldigd
2.occupatur hij/het wordt in bezit genomen
3.nuntiamini jullie worden gemeld
4.obsidentur zij worden belegerd
5.constituitur het wordt vastgesteld
6.inveniri gevonden worden
7.defenderis jij wordt verdedigd
8.audimini jullie worden gehoord
9.delemur wij worden vernietigd
10.adducuntur zij worden toegevoegd
11.sustinentur zij worden omhoog gehouden
12.capi genomen worden

C.
1.gestuurd worden
2.gevraagd worden
3.neergelegd worden
4.geleid worden, voor de aanvoerder
5.geregeerd worden, voor de koning
6.behandeld worden
7.ik heb gekocht, gekocht worden
8.genoemd worden
9.gedwongen worden
10.ik verdedigde, verdedigd worden