Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 2

Hoofdstuk 19, tekst B: De list van Ambiorix

Ondertussen worden de Romeinen, terwijl zij over de voorwaarden onderhandelen en het gesprek expres door Ambiorix heel lang wordt gerekt, langzamerhand
omsingeld.
Dan roept Sabinus, die plotseling de list van Ambiorix begrijpt:
"Pas op! Wij worden omsingeld door de barbaren!" Maar deze woorden worden te laat geroepen... Allen worden gedood!
Dan schreeuwen de Belgen echter op hun manier de overwinning uit en beginnen ze te gillen en tegelijkertijd worden de rijen van Romeinen door hen zeer in verwarring gebracht. Daar wordt Lucius Cotta gedood in het gevecht, terwijl hij uitroept:
"Krijgsmakkers, jullie worden gedood, als jullie niet vechten voor je leven!"
Maar een zeer groot deel van de soldaten wordt gedood. De overigen trekken zich terug in het legerkamp, waarvandaan ze weg waren gegaan. Onder hen gooit de vaandeldrager, wanneer hij door veel vijanden in het nauw wordt gedreven, de adelaar binnen de muur. Zelf wordt hij, terwijl hij zeer dapper voor het legerkamp vecht, gedood. Zij die in het legerkamp aangekomen waren, houden met moeite de aanvallen tot aan de nacht uit: ze doden allen zichzelf dezelfde nacht,omdat ze wanhoopten aan een redding...

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.936

Nieuw afgelopen maand: 2

Gewijzigd afgelopen maand: 3