Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 1 nieuwe druk

Hoofdstuk 9, tekst B: taaloefening D (versie 3)

7. Veel Romeinen waren begerig naar zeer grote moed.
8. Marcus is de zoon van een slaaf zoals jullie menen.
9. De woorden van Brutus zijn beroemd.
10. De vrouw van de koning bracht twee zonen voort.
11. Ik prees de moed van de dappere burger.
12. Vol van vrees kwam de man binnen.
13. Jij vond het huis van de boer niet.
14. De vijanden hebben een groot deel van de stad bezet.