Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Examenboeken > 2009: Ovidius als verteller

Hoe moet Io het aan haar vader vertellen? Met. 1.639-50

Ook kwam ze naar de oevers waar ze dikwijls placht te spelen, de oevers van
640 de Inachus, en toen ze in het water haar nieuwe horens zag, werd ze erg bang en vluchtte hevig geschrokken weg voor zichzelf. De Naiaden weten niet, en ook Inachus zelf weet niet wie zij is; maar zij loopt achter haar vader aan en achter haar zusters loopt ze aan en ze laat zich aanraken en biedt zich aan
aan hen die verwonderd over haar zijn (terwijl ze zich over haar verbazen).
645 De oude Inachus had haar afgeplukt gras aangereikt; zij likt zijn handen en geeft kussen aan de handen van haar vader, en ze bedwingt haar tranen niet, en, als de woorden maar zouden volgen, dan zou ze om hulp smeken en haar naam en haar lotgevallen uitspreken. Letters in plaats van woorden, die
650 haar poot (voet) in het zand tekende, volbrachten het droeve teken van haar veranderde gedaante (gedaanteverandering).