Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Examenboeken > 2009: Ovidius als verteller

¬Ö en plaatst haar echtgenoot voor een netelig dilemma Met. 1.610-21

610 Hij had de komst van zijn vrouw [wel] zien aankomen en het uiterlijk van Inachusí dochter veranderd in [dat van] een glanzende jonge koe; ook als koe is zij mooi. Saturnusí dochter prijst, ofschoon tegen haar zin, het uiterlijk van de koe en vraagt ook, alsof ze geen weet heeft van de waarheid, van wie die is en waarvandaan en uit welke kudde.
615 Jupiter liegt dat ze uit de aarde geboren is, opdat ze ophoudt te vragen wie erachter zit; Saturnusí dochter vraagt haar als geschenk. Wat moet hij doen? Het is wreed zijn eigen geliefde af te staan, niet geven is verdacht; enerzijds is er de schaamte die het aanraadt, anderzijds raadt de liefde het af. De schaamte
620 zou door de liefde overwonnen zijn, maar als het kleine geschenk, de koe, zou worden geweigerd aan de deelgenote van zijn geslacht en zijn bed, dan kon het [ wel eens] lijken dat het geen koe was.