Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Examenboeken > 2007: Aeneas Vergilius

4 4b. De schim van Hector verschijnt aan Aeneas(268-279)

268 Het was de tijd/het tijdstip waarop de eerste slaap begint voor de armzalige stervelingen en door een geschenk van de goden (deze) het meest aangenaam/welkom zich verbreidt. 270 Kijk, in mijn slaap scheen voor mijn ogen de zeer bedroefde Hector bij mij aanwezig te zijn en rijkelijk tranen te vergieten, zoals hij eens was, nadat hij was voortgesleept door een tweespan, en zwart door het bebloede stof en met riemen doorboord in zijn opgezwollen voeten. Wee mij, hoedanig was hij, hoezeer verschillend van die 275 Hector die terugkeert nadat hij de wapenrusting van Achilles had aangetrokken/getooid met…of nadat hij Phrygische vuren naar de schepen van de Grieken had gegooid! Een vuile baard en haren, stijf geworden van het bloed en die wonden dragend, die hij in zeer groten getale heeft opgelopen rondom de muren van zijn vaderland.