Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Examenboeken > 2006: Eeuwige haat: Rome en Carthago

pag. 55 - Wat stellen de Carthagers nou helemaal voor? 21.40.5-11

50 ‘Om te voorkomen dat jullie niet op de hoogte zijn van het soort oorlog noch van de vijand: met diegenen moeten jullie strijden, soldaten, die jullie te land en ter zee in de vorige oorlog hebben overwonnen, van wie jullie gedurende twintig jaar schatting hebben geheven, van wie jullie als prijzen van de oorlog Sicilië en Sardinië hebben genomen. Dus zullen jullie en zij in deze strijd die moed hebben die overwinnaars en overwonnenen gewoonlijk hebben. Ook nu staan zij niet op het punt te strijden omdat zij durven, maar omdat het onver-
55 mijdelijk is, aangezien er van hen bijna meer zijn omgekomen dan er over zijn; tenzij jullie geloven dat degenen die, toen hun leger [nog] zonder verlies was, de strijd hebben geweigerd, na het verlies van twee derde deel van hun voetsoldaten en ruiters bij de oversteek van de Alpen, meer hoop hebben gekregen.
«Ja, maar het zijn er weliswaar weinig, maar sterk van lichaam en geest (geesten en lichamen), zodat nauwelijks enige macht hun sterkte(n) en kracht(en) kan verdragen.» Welnee, schimmen [zijn het], schaduwen van mensen, door hon-
60 ger, kou, vuil [en] viezigheid uitgeput, gekneusd en verzwakt tussen stenen en rotsen; daarbij [komen] aan de uiteinden bevroren ledematen, spieren stijf door de sneeuw, lichaamsdelen verschrompeld door de vorst, beschadigde en gebroken wapens, kreupele en zwakke paarden. Met deze ruiterij, met dit voetvolk staan jullie op het punt te strijden; de laatste resten van een vijand, niet een vijand hebben jullie [hier] en ik vrees niets meer dan dat iemand, wanneer
65 jullie gestreden hebben, van mening is dat de Alpen Hannibal hebben overwonnen. Maar zo hoorde het misschien, dat de goden zelf met een verdragen brekende aanvoerder en volk zonder enige menselijke hulp de oorlog beginnen en bijna voltooien [en] dat wij, die meteen na de goden gekrenkt zijn, de begonnen en bijna voltooide [oorlog] voltooien.’

Statistieken

Vertalingen op de site: 7.000

Nieuw afgelopen maand: 22

Gewijzigd afgelopen maand: 37