Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Examenboeken > 2004: Vita Activa

Hoofdstuk 9-3, Tekst A: Het hoogste kwaad en hoogste goed volgens een epicurist (63)

Maar hoe mooi schijn jij te spreken, toen jij aan de ene kant stelde dat iemand bedolven was onder zeer vele en de grootste genietingen zonder enige pijn of voor het ogenblik of in het vooruitzicht, aan de andere kant echter dat iemand bedolven was onder de grootste kwellingen over zijn gehele lichaam zonder dat enig genot of ermee verbonden was of verwacht was, en jij vroeg wie of ellendiger was dan deze of gelukkiger dan die eerder genoemde; vervolgens concludeerde jij dat pijn het hoogste kwaad was en genot het hoogste genot!

Er is ene L. Thorius Balbus geweest, uit Lanuvium, die jij je niet kunt herinneren. Hij leefde zo dat er geen zo voortreffelijk genot gevonden kon worden dat hij niet in overvloed had. Hij was zowel begerig naar genietingen als een deskundige op dit gebied en vermogend, zo weinig bijgelovig dat hij die zeer talrijke offers en heiligdommen in zijn geboorteplaats verachtte, zo weinig bang voor de dood dat hij in de slaglinie wegens de staat is gedood.