Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Examenboeken > 2004: Vita Activa

Hoofdstuk 6-2, Tekst G: Plichtsbetrachtingen jegens ouders en vaderland bezorgt de ziel eeuwig leven in de hemel (16)

Maar zo, Scipio, zoals deze grootvader van jou, zoals ik, die je heb verwekt, betracht rechtvaardigheid en plichtsgevoel, die zowel groot is bij / in het geval van je ouders en verwanten, als ook zeer groot bij / in het geval van je vaderland; dat leven is de weg naar de hemel en naar deze bijeenkomst van hen die al geleefd hebben en, bevrijd van het lichaam, die plaats bewonen die je ziet’ – er was voorts die cirkel / cirkelvormige baan temidden van de vlammen oplichtend met zeer stralende schittering – ‘die jullie, zoals jullie van de Grieken hebben vernomen / geleerd, de melkweg noemen.’ Terwijl ik van hieruit alles bekeek schenen de andere hemellichamen mij schitterend en fantastisch toe. Er waren verder die sterren die wij nooit van deze plaats (nl. De aarde) hebben gezien, en allen hadden een omvang die wij nooit hebben vermoed te bestaan, waarvan die heel klein was (nl. De maan), die het verst verwijderd vanuit de hemel (gezien), het dichtstbij vanaf de aarde (gezien) straalde door het licht van de aarde (nl. De zon). De bollen van sterren echter ofertroffen makkelijk de grootte van de aarde. Reeds echter scheen de aarde zelf mij zo klein toe dat ik ontevreden was over het rijk / imperium, waarmee wij als het ware een stipje ervan (=van de aarde) beslaan.