Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Examenboeken > 2004: Vita Activa

Hoofdstuk 6-2, Tekst B: Scipio, je zult grote daden verrichten (11)

Zie je de stad, door mij gedwongen te gehoorzamen aan het Romeinse volk, welke steeds weer de vroegere oorlogen begint en niet kan rusten? En dan toonde hij Carthago vanaf een bepaalde hoge en vol sterren, verlichte en heldere plaats. Deze stad waarnaartoe je nu komt om te belegeren bijna als (gewone) soldaat, (deze stad) zul je nu binnen twee jaar als consul verwoesten, en voor jou zal deze bijnaam door jou verworven zijn die je tot nog toe hebt, van mij geërfd. Wanneer je echter Carthago verwoest zult hebben, een tromftocht gehouden zult hebben en censor geweest zal zijn, en als gezant Egypte, Syrië, Klein-Azië en Griekenland zult hebben bezocht, zul je voor de tweede keer als consul worden gekozen tijdens je afwezigheid en een zeer grote oorlog afmaken (en) Numantia verwoesten. Maar wanneer je op een triomfwagen het Capitool opgereden zult zijn, zul je de staat aantreffen, in onrust gebracht door de politiek van mijn kleinzoon.