Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Examenboeken > 2004: Vita Activa

Hoofdstuk 4-2, Tekst D: Roem als beloning van vele inspanningen (139)

Zij, die echter de goede reputatie van de goeden, wat de als enige werkelijk roem genoemd kan worden, nastreven, moeten voor anderen vrije tijd en genoegens zoeken, niet voor zichzelf. Door hen moet gezweet worden voor de gemeenschappelijke belangen, moeten vijandschappen tegemoet getreden worden, moeten dikwijls in het belang van de staat stormen getrotseerd worden; moet er gevochten worden met vele arroganten, slechteriken, soms ook met machtigen. Deze dingen hebben wij gehoord aangaande besluiten en daden van zeer beroemde mannen, deze dingen hebben wij vernomen, deze dingen hebben wij gelezen. Ook zien wij dat niet zij in ere gesteld zijn, die ooit de gemoederen van het volk opgehitst hebben tot opstand, of zij die door rijkelijke schenkingen de geesten van onervarenen hebben verblind, of zij die sterke en beroemde mannen of (mannen) die zich verdienstelijk gemaakt hadden aangaande de staat een slechte reputatie bezorgd hebben. De onzen hebben altijd als nietswaardige mensen beschouwd en als arrogante en slechte en gevaarlijke burgers. Maar zij die de aanvallen en pogingen van dezen hebben onderdrukt, zij zijn altijd beschouwd als de gewichtigen, de leiders, de aanvoerders, de steunpilaren van deze waardigheid en het rijk.