Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Examenboeken > 2004: Vita Activa

Hoofdstuk 2, Tekst A: Misschien was het beter geweest te sterven (1-2)

Tullius groet zijn dierbare Terentia en Tullia en Cicero. Ik stuur jullie minder vaak brieven dan ik kan, vanwege het feit dat niet alleen alle tijdsomstandigheden voor mij ellendig zijn, als ook echter dat ik, wanneer ik of naar jullie schrijf of jullie brief lees,

5 word overmand door tranen zo erg dat ik het niet kan verdragen. Och was ik maar minder begerig naar / vasthoudend aan het leven geweest! Zeker hadden wij dan in het leven geen enkele of niet veel ellende gezien / meegemaakt. Maar indien het lot mij heeft gespaard voor enige hoop om eens een of ander geluk terug te winnen, dan is er door mij een geringere fout gemaakt; als deze ellende blijvend is,

10 verlang ik echter jou zo snel mogelijk, mijn lieveling, te zien en in jouw omhelzing / armen te sterven, omdat noch de goden, die jij zeer gewetensvol hebt vereerd, noch de mensen die ik altijd heb gediend, zich ons dankbaar hebben betoond. Wij zijn in Brindisi 13 dagen bij M. Laenius Flaccus

15 geweest, een voortreffelijk man, die het gevaar voor zijn vermogen en zijn leven voor mijn behoud heeft veronachtzaamd, en zich niet door de straf van een zeer verdorven wet ervan heeft laten weerhouden om de geldende verplichtingen van gastvrijheid en vriendschap in acht te nemen. Och moge wij ons eens aan hem dankbaar kunnen betonen! Zeker altijd zullen we dankbaar zijn.