Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Examenboeken > 2004: Vita Activa

Hoofdstuk 11-2, Tekst E: De filosoof kan dit gemakkelijker bereiken (73)

Voor een filosoof is dit niet zo moeilijk daar het lot hem in minder kan treffen en hij niet zoveel nodig heeft, en ook omdat hij niet zo diep kan vallen wanneer iets ongunstig afloopt. Het is dus normaal dat staatslieden door hun belangrijkere activiteiten grotere emoties ondergaan dan ambteloze burgers, en dat grootmoedigheid en vrijheid van angst voor hen dan ook noodzakelijker zijn.