Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Argo

Tekst 9: Argonautentocht

De Argonauten zijn in het land, waar Phineus koning is, een oude zeer wijze man. Want zij willen hem raadplegen over de gevaren van de reis. Phineus wil hen helpen, als de helden hem eerst willen helpen. Want een straf der goden kwelt hem: de Harpijen stelen steeds zijn maaltijden. Dus de argonauten maken een maaltijd klaar voor de oude man. Reeds zijn de Harpijen gekomen, maar ze roven de maaltijd niet. Want de Boreaden achtervolgen hen. Tenslotte vluchten de harpijen uit angst het land uit. Zo kwelt de straf van de goden de oude man niet meer. Daarna geeft Phineus Iason raad: " Gevaarlijk zijn de Symplegaden voor jou en je vrienden, hoge rotsen aan weerszijden van de zeeengte. Want altijd klappen ze tegen elkaar en vernietigen ze de schepen. Eerst moet je een duif erdoorheen sturen, vervolgens moeten jullie zo snel mogelijk roeien, in de tijd dat de rotsen zich terugtrekken. De Argonauten sturen eerst een duif door de Symplegaden, overeenkomstig met de oude man zijn verhaal. De Symplegaden klappen tegen elkaar, maar ze zijn sneller dan de duif. Ze vernietigen slechts een stukje van de staart van de vogel. Meteen roeien de helden zo snel mogelijk. Opnieuw klappen de rotsen tegen elkaar, alleen en stukje van het achtersteven vernietigen ze: want de Argo is sneller. Zo is nu de tocht naar Kolchis vrij voor het schip van de helden.