Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Argo

Tekst 8: Argonauten (versie 2)

Iason brengt de helden van Griekenland bij elkaar. Want met hen wil hij de expeditie
maken.Argos, de scheepsbouwer, maakt al in de haven een schip voor hem. Iason
bewondert zijn werk en zegt tegen hem: 'Je werk bevalt me; het is dus passend om het
schip te noemen met jouw naam.' Tenslotte zijn de helden aanwezig; Iason, de leider
van de expeditie, zegt tegen hen:
'Vrienden, in de reis wachten ons vele gevaren, maar niemand van jullie is uit angst
afwezig. Want aanwezig zijn de gevleugelde Boreaden, omdat zij hun dapperheid willen
tonen. Ook Orpheus is aanwezig; Orpheus betovert met zijn liederen niet alleen de
mensen, maar ook de dieren en de bomen. Ook het meisje Atalanta reist met ons mee:
want Atalanta overtreft altijd de mannen met haar (pijl en) boog. Wees zeer welkom
ook jullie, alle andere helden.
Argos maakt voor ons het schip, de Argo. Athena helpt hem: de godin van de
vaardigheid schenkt de scheepsbouwer namelijk vakkundigheid bij het werk. De Argo
zal ons over zee naar Kolchis brengen. Want daar is het Gulden Vlies; het Gulden Vlies
moeten we naar Griekenland brengen. Argonauten, vele gevaren wachten mij en jullie
weliswaar, maar de expeditie zal ons ook grote eer brengen.'