Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Argo

Tekst 8

Les 8: ΕΚΤΩΡ ΚΑΙ ΑΧΙΛΛΕΥΣ
Achilles, gelijk aan de god van de oorlog, naderde Hektor. Hektor meende dat hij verplicht
was te blijven (staan), maar toen hij Achilles zag, rende hij toch bij de poort vandaan. Driemaal rende hij rond de stadsmuur en Achilles achtervolgde hem en dreef hem voort.
Vanaf de stadsmuren keken de Trojanen naar beneden en hoopten op een overwinning van Hektor.
De godin Athene, met een uiterlijk lijkend op de broer van Hektor, Deifobos, zei tegen hem:
«Broer, heeR de moed je soms in de steek gelaten? Kom op, begin het gevecht.» Hektor
luisterde naar de godin en zei tegen Achilles: «Nu stel ik het gevecht niet meer uit. Ik ben van plan om, als ik jou dood, je lichaam terug te geven aan de Grieken. En jij? » Achilles zei:
«Er bestaan geen overeenkomsten tussen leeuwen en mannen.» Meteen wierp hij zijn lans, maar hij raakte Hektor niet.
Hektor zei: «Jij bent weliswaar de beste van de Grieken, maar je raakt me niet. Sterf nu, nadat wij door jouw toedoen veel ellende hebben doorstaan.» Hij wierp op zijn beurt de lans, maar Achilles hield meteen zijn schild omhoog. Weer pakte Achilles de lans en gooide.
Nu raakte hij Hektor en meteen viel de held van de Trojanen neer.
De held van de Grieken zei: «Jou wilde ik doden, sinds ik vernam dat jij de moordenaar bent van Patroklos. Sterf nu.» Nadat Hektor gestorven was, bond Achilles zijn lichaam (het lichaam van hem) aan de strijdwagen en sleepte het driemaal rond de stadsmuur van Troje.