Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Argo

Tekst 39: Thermopulai

Thermopulai

Xerxes, de koning van de perzen, ondernam een veldtocht tegen de Grieken, maar zijn leger werd tegen gehouden bij een zekere smalle doorgang, waarvan de naam Thermopulai was. Want daar wachtten de Grieken de vreemdelingen op. En soldaten uit vele steden waren aanwezig, ieder had zijn eigen veldheren, vooral de Spartaanse legeraanvoerder Leonidas werd bewonderd, die de aanvoerder was van alle Griekse soldaten. Xerxes was totaal niet in staat de Grieken, die de smalle doorgang beschermden, te verdrijven, hoewel zijn leger veel groter was. Een zekere Ephialtes, die het pad dat door de berg naar Thermopulai leidt heeft getoond aan de Perzen , omdat hij hoopte op het grootste loon, naderde de koning die zich geen raad wist. Onmiddellijk stuurde Xerxes een zekere legereenheid over het pad. Toen Leonidas de vijanden van beide kanten hoorde aankomen werd de onvermijdelijke nederlaag door hem herkent. Leonidas vluchtte door de doorgang, hij was samen met 300 Spartanen, hij wilde graag de meeste bondgenoten naar huis laten gaan om ze van de dood te redden. Omdat de Perzen de Spartanen in de vreselijke strijd aanvielen. De Spartanen, die zich bewust waren van hun toekomstige doodstraf, vernietigden terwijl ze zeer dapper streden zeer vele vreemdelingen maar tenslotte vielen ze alle in diezelfde strijd. De helden werden in dat gebied begraven waar ze neervielen. Voor hun werd een grafsteen gemaakt die dit opschrift heeft: O vreemdeling, boodschapper aan de Spartanen, wij liggen hier omdat wij gehoorzaamden aan dat bevel.

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.634

Nieuw afgelopen maand: 7

Gewijzigd afgelopen maand: 8