Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Argo

Tekst 31: Pelops

Pelops

Pelops wil graag het mooie meisje verwerven. Oinomaos zegt tegen hem: "Als jij graag met Hippodameia wil trouwen, moet je mij overwinnen met een wagenstrijd. Als jij wint, ontvang jij het meisje en het rijk; maar als je niet wint, vrees dan het verschrikkelijke oordeel."

Pelops, die meende dat Oinomaos' paarden onoverwinnelijk zijn, gebruikt een list. 's Nachts gaat hij stiekem naar de paardenverzorger van Oinomaos, en belooft hem de helft van het rijk in ruil voor zijn hulp. De paardenverzorger maakt bijenwas vast aan de wielen van de strijdwagen van Oinomaos, omdat hij Pelops gelooft.

Daarna strijden Pelops en Oinomaos. De paarden van Oinomaos rennen zo snel als de wind. De paarden van Pelops volgen met moeite. Na korte tijd wordt de bijenwas warm en smelt het. Plotseling rollen de wielen weg van de strijdwagen af. Oinomaos valt meteen uit de wagen en sterft op ellendige wijze. Op die manier verwerft Pelops zowel het rijk als de mooie Hippodameia.

Op dat moment vraagt de paardenverzorger hem om het loon. Pelops brengt hem naar een hoge, boven de zee liggende klip, en zegt tegen hem: "Ik en jij heersen niet alleen over de aarde, maar we heersen ook over de zee. Ik geef nu de helft van het rijk aan jou: dus neem de zee!" En onmiddellijk gooit hij de ongelukkige man van de klip af.