Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Argo

Tekst 2: Mythe

In het begin is er Chaos.
Er is geen aarde, geen zee.
Er zijn geen rivieren, en ook geen rotsen,
Er zijn geen rivieren, en geen rotsen, en geen bomen, en geen levende wezens.
Er bestaan geen mensen, geen goden.
Er zijn geen gevechten, er is geen oorlog, geen vrede,
geen geld, geen werk, en ook geen vrije tijd.

Eerst ontstaat Gaia.
En Gaia is een sterke godin.
En daarna ontstaat Tartaros,
En Ouranos ontstaat.
En Tartaros en Ouranos zijn grote goden.

Dan is de wereld klaar.
In het midden is namelijk Gaia, met haar wijd uittrekkende wegen.
Daar zullen mensen wonen.
Erboven is Ouranos, rijk aan sterren.
Daar zullen de goden en godinnen wonen.
Eronder is Tartaros, met nevelige schemer.
En daar zullen de schimmen wonen.