Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Argo

Tekst 23

Ik heb een verhaal van Arion over Korinthe gehoord, de beste citerzanger van heel Griekenland. Over de waarheid van dit verhaal zijn de inwoners van Lesbos het eens met de Korintiërs. Want deze Arion ging eens naar Italië, en kreeg daar in een korte tijd veel geld. Daarna verlangde hij terug naar huis te reizen in Griekenlang en vond het vaartuig van de zeemannen van de Korintiërs: want hij geloofde in alle Korintiërs.

Maar de zeemannen waren slecht willend: want toen zij de haven verlieten, wilden zijn al het geld van Arion afpakken, en de ongelukkige man zelfs in de diepe zee gooien. De wijze Arion kende zijn zware lot. Hij smeekte de zeemannen: Jullie willen toch zeker wel eerst naar de beste citerzanger van heel Griekenlang luisteren? Hij overtuigde de zeemannen volledig en bezong met volledige uitrusting een fijn lied voor Apollo, meteen na het lied liet hij zichzelf expres van het schip vallen.

Dus de zeemannen voeren weg naar Korinthe, dichtbij Arion kwamen snel dolfijnen: deze stuurde Apollo naar hem, omdat hij blij was met het fijne lied. De dolfijn droeg Arion op zijn brede rug. Daarna kwam Arion naar Korinthe, maar de slechte zeemannen waren niet in staat om de waarheid te verbergen: Ieder kreeg een zware straf. Nu is het nog voor de Korintiërs mogelijk om het bronzen beeld van Arion te bekijken, van een mens op een dolfijn.