Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Argo

Tekst 13: Hektor en Achilles

Achilles, lijkend op de god van de oorlog, naderde Hektor. Hektor meende niet dat hij verplicht was te blijven, maar toen hij Achilles zag, rende hij toch weg van de poort. Omdat zijn moed hem verliet. Drie keer rende hij rondom de muur, maar Achilles achtervolgde hem en dreef voort. Maar de Trojanen keken naar benenden van de muur vandaan, en hoopten op de overwinning van Hektor. En tenslotte verdreef de dapperheid van Hektor zijn angst. Maar de held van de Trojanen zei tegen Achilles: 'Ik stel de strijd niet meer uit. Ik zal, als ik jou dood, jou lichaam aan de goden schenken/geven. En zo moet jij ook handelen.' Maar Achilles zei: 'Er zijn geen overeenkomsten voor mannen en leeuwen.' En toen gooide hij zijn speer, maar hij raakte Hektor niet. En Hektor zei: 'Je bent de beste van de Grieken, maar je zal mij niet raken. Sterf nu, nadat wij veel geleden hebben door jou.' En op zijn beurt gooide hij zijn speer, Achilles met zijn schild omhoog. Maar Achilles nam een speer en gooide. En hij raakte Hektor.