Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Argo

Tekst 13

Vertaling tekst 13
Prometheus stelde de gewoonten van het offer op. Want Zeus beval de mensen ooit de goden met offers te eren. De mensen deden het zo, maar snel hadden ze honger, doordat de goden niets van het vlees voor hen achterlieten. Prometheus, omdat hij een vriend voor
de mensen was, bedroog de goden dus met een list. Want hij bereidde voor hen op de volgende manier een offer voor. Nadat hij offerdieren gedood had, verdeelde hij het vlees over twee leren zakken. En in de ene leren zak wikkelde hij de ingewanden en de botten in
het vlees, in de andere leren zak verborg hij het vlees met de ingewanden.
Toen dus toonde hij de leren zakken aan de leider van de goden en beval hem de zakken toe te kennen aan de goden en aan de mensen. Zeus dan herkende de list niet en kenden aan de goden de zak vol met ingewanden toe. Bij de maaltijd ontdekte hij het bedrog en was hij erg boos. Onmiddellijk besloot hij dus de mensen te vernietigen. Hij pakte hen het vuur af en verborg het in de Olympus. Prometheus wilde de mensen helpen en ging daarheen. Hij stal het vuur en bracht het weer naar de mensen.
De straf was verschrikkelijk. Want Zeus bond Prometheus vast aan rotsen: daar kwam elke dag een adelaar en hij pikte zijn lever uit.
Sindsdien eten de mensen tijdens de maaltijd van het offer het vlees en offeren ze de ingewanden aan de goden.