Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Argo

Ergon ?: Merkwaardige Gebeurtenissen

En ik beval mijn vrouw weg te gaan en het kind de borst te geven, opdat het ophield met huilen. Zij wilde eerst niet, alsof ze dolblij was mij gezien te hebben toen ik na lange tijd van de akker kwam. 3 Toen ik boos werd en haar beval weg te gaan, zei ze 'om daar het slavinnetje te proberen/ om daar lets met het slavinnetje te proberen zeker: ook eerder toen je dronken was heb je haar betast.' En ik lachte, maar zij, toen ze opgestaan was en wegging, sloot de deur, terwijl ze deed alsof ze een grapje maakte en ze vergrendelde de deur.

8 En ik, terwijl ik daarover totaal niet nadacht en ook niets vermoedde, sliep heerlijk (letterlijk: blij), komend/toen ik teruggekomen was van de akker. Toen het tegen de ochtend/ bijna dag was, kwam zij en opende de deur. 10 Toen ik vroeg waarom de deuren 's nachts kraakten, zei ze dat het lampje bij het kind gedoofd was en dat ze het vervolgens bij de buren had laten aansteken. 12 Ik zweeg en meende dat dat zo (eraantoe) was. Maar het leek me, heren, dat ze haar gezicht met witte make-up had ingesmeerd, hoewel haar broer nog geen dertig dagen dood was. 15 Maar toch, nadat ik helemaal niets over het geval/ de zaak had gezegd ging ik weg in stilte, toen ik eruit/ uit het huis was gegaan.

17 Daarna, heren, toen ertussen tijd was verstreken/ toen enige tijd voorbij was gegaan en ik geen enkel besef had van mijn rampen/ellende, komt er een of ander oud mens, die door een vrouw gestuurd was met wie hij een verhouding had, zoals ik later hoorde. 20 En zij, omdat ze boos was en meende dat ze onrechtvaardig werd behandeld, omdat hij niet meer even veel bij haar langskwam, liet hem volgen/ in het oog houden totdat ze uitvond wat de oorzaak (daarvan) was.